CFO D.O.O. | Konsalting | Finansije | Računovodstvo | Pravo | Finansijske analize

Šta treba da pruži finansijski direktor vlasnicima i direktorima u svom poslovanju?

Kombinujući finansijsku stručnost sa jedinstvenim alatima, pomažemo finansijskim direktorima da svojim odlukama maksimizuju vrednost.

Uloga i odgovornosti finansijskog direktora drastično su evoluirale. Nekada ograničeni samo na finansije, finansijski direktori su sada, više nego ikada, strateški partneri odgovorni za stvaranje vrednosti u celokupnom poslovanju. Mi posedujemo ekspertizu potrebnu za podršku finansijskim direktorima u transformaciji finansijske organizacije, oblikovanju strategija portfolija, kao i pružanju stručne pomoći u donošenju ključnih investicionih i finansijskih odluka. Takođe, nudimo podršku u efektivnoj komunikaciji sa investitorima.

Šta treba da pruže finansijski savetnici/konsultanti  vlasnicima i direktorima u njihovom poslovanju?

Angažovanje CFO D.O.O. iz Novog Sada kao finansijskih konsultanata odnosno finansijskih savetnika donosi brojne prednosti koje se odnose na različite aspekte poslovanja. Kao iskusni finansijski stručnjaci, nudimo podršku vlasnicima i menadžmentu prilikom donošenja odluka iz finansijske perspektive, uključujući organizaciono-finansijsko restrukturiranje i uvođenje finansijske analize u proces donošenja odluka. Ujedno, CFO D.O.O. je desna ruka Vašeg finansijskog direktora.

U oblasti izveštavanja, nudimo postavljanje ili unapređenje finansijskog izveštavanja, uključujući kreiranje, pripremu i analizu „menadžerskih“ ili „upravljačkih“ finansijskih izveštaja (mesečni, kvartalni i godišnji).

Naša usluga obuhvata izradu biznis planova, upravljanje likvidnošću, unapređenje profitabilnosti poslovanja i strateško planiranje. Takođe pomažemo kompanijama da svojim odlukama maksimizuju vrednost kompanije kroz planiranje razvojne strategije iz postojećeg poslovanja ili ulazne strategije za nove projekte.

U oblasti finansijskog kontrolinga, nudimo kontrolu ispravnosti računovodstvenog evidentiranja poslovanja i finansijsku analizu poslovanja kompanije, procenu boniteta i postojećeg finansijskog stanja kompanije, kao i ocenu potencijala za dalji razvoj poslovanja. Naša usluga obuhvata uvođenje ili unapređenje funkcije finansijskog kontrolinga u kompaniju.

Sa CFO D.O.O., profit se može pretvoriti u likvidna sredstva prema potrebama vlasnika i kompanije, smanjujući uticaj finansijskih rashoda (naknade za platni promet i održavanje računa, kursne razlike i dr.) na profit. Prilikom pregovora sa bankama, pomažemo u razumevanju po kojim kriterijumima nas ocenjuju banke. Takođe nudimo procenu vrednosti investicionih ulaganja, unapređenje računovodstvenih politika i procedura, izradu politike internih ekonomskih odnosa i obračun transfernih cena – cena koštanja proizvoda ili usluga u okviru sistema.

Usluge CFO D.O.O. obuhvataju učešće u projektima razvijanja poslovnih informacionih sistema, usklađivanje finansijsko-računovodstvenog evidentiranja i izveštavanja nakon akvizicija, kupoprodaja, spajanja, pripajanja i drugih statusnih promena.

Naše usluge

Osnivanje preduzeća je početak uspešnog poslovanja. CFO d.o.o. Vam pomaže da izaberete pravu formu za Vaš biznis, učini registraciju brzom i jednostavnom, dok se Vi fokusirate na rast i razvoj.

INFO

Za uspešno poslovanje neophodna je precizna i tačna evidencija finansijskih transakcija. CFO d.o.o. pruža vrhunske računovodstvene i knjigovodstvene usluge, uključujući precizan obračun zarada i detaljnu izradu završnog računa, uz efikasnu saradnju sa revizorima. Naš cilj je da Vam omogućimo da se fokusirate na rast Vašeg biznisa, dok mi brinemo o finansijskim detaljima.

INFO

Partnerstvo sa CFO d.o.o. znači stručnu pravnu podršku u svim poslovnim izazovima. Osnivanje preduzeća, promena pravne forme, pravni aspekti radnog prava, investiranje u Srbiji – sve su to oblasti gde Vam pružamo sigurnost i pomažemo u ostvarenju Vaših poslovnih ambicija.

INFO

Povećajte poresku efikasnost kroz CFO d.o.o. – prilagodljive strategije, optimizaciju poreskih olakšica i preciznu poresku administraciju. Iskoristite stručnost za izbegavanje rizika u lokalnom i međunarodnom oporezivanju.

INFO

Istražujemo, analiziramo i optimizujemo Vaše finansije. Od identifikacije trendova i potencijala do optimizacije poslovnih planova i upoređivanja sa najboljima u industriji. Poboljšajte finansijsko stanje svoje kompanije uz CFO d.o.o.

INFO

Stručni pristup finansijskom kontrolingu i izveštavanju. Ostvarite svoje ciljeve uz kontinuirane analize, precizno planiranje i pouzdane savete. Mi smo Vaš poslovni partner u optimizaciji finansijskih performansi.

INFO

CFO d.o.o. pruža širok spektar konsultantskih usluga za korporativno i finansijsko upravljanje, reviziju, strateško planiranje i više. Naš tim stručnjaka doprinosi uspešnijem poslovanju Vaše kompanije.

INFO

CFO d.o.o. jača Vaše poslovanje kroz strategijsku saradnju sa finansijskim institucijama i fondovima. Optimizujemo finansijske procese kako bi se maksimizovali rezultati i ostvarila dugoročna stabilnost.

INFO

CFO d.o.o. pruža stručnu izradu biznis planova i studija izvodljivosti, pomažući Vam da validirate svoje poslovne ideje i osigurate investicije. Naš tim je tu da stvori jasan, realan i efikasan plan za uspešan razvoj Vašeg poslovanja.

INFO

CFO d.o.o. bavi se izradom i vrednovanjem investicionih projekata, pretvarajući Vaše poslovne ideje u konkretne planove sa definisanim ciljevima i budžetom. Pružamo stručnu podršku kroz sve faze projekta, optimizujući Vaš investicioni potencijal.

INFO

U CFO d.o.o. nudimo strateške korporativne finansijske usluge kako bismo pomogli kompanijama da optimizuju svoje finansijsko poslovanje, identifikuju nove prilike i sprovode strateške finansijske inicijative.

INFO

U CFO d.o.o., pružamo stručne knjigovodstvene usluge prilagođene za IT firme, obuhvatajući upravljanje finansijskim izveštajima, optimizaciju poreskih obaveza i praćenje specifičnosti IT sektora u porezima. Omogućavamo Vašoj IT firmi da se usredsredi na inovacije, dok mi vodimo računa o finansijama.

Zakažite besplatnu konsultaciju

Kontaktirajte nas! Konsultacije se mogu organizovati besplatno putem telefonskog poziva, online sastanka ili uživo, u našim kancelarijama u Novom Sadu, u skladu sa Vašom trenutnom poslovnom situacijom i uz predlog najadekvatnijeg rešenja.