U CFO d.o.o., naš cilj je da Vam olakšamo put do finansijskih sredstava i obezbedimo Vam najefikasniju saradnju sa finansijskim institucijama i fondovima. Naša ekipa stručnjaka je tu da Vas vodi kroz svaki korak procesa, obezbeđujući da ispunite sve zahteve i ostvarite najbolje moguće uslove za svoje poslovanje.

NAŠE USLUGE

Ključ za finansijsku stabilnost

CFO d.o.o. je Vaš pouzdani partner u komunikaciji i saradnji sa finansijskim institucijama i fondovima. Naša misija je da Vam pomognemo da maksimalno iskoristite dostupne finansijske resurse kako biste unapredili svoje poslovanje i ostvarili svoje poslovne ciljeve.

Priprema dokumentacije za potrebe finansijskog zaduživanja: Uz naše stručno vođenje, olakšavamo Vam proces pripreme neophodne dokumentacije za dobijanje finansijskih sredstava. Ova dokumentacija obuhvata poslovni plan, finansijske izveštaje, procenu rizika i studiju izvodljivosti. Naša ekipa će Vam pružiti sveobuhvatnu podršku u prikupljanju, obradi i prezentaciji svih neophodnih dokumenata, obezbeđujući da su oni precizni, sveobuhvatni i uverljivi.

Pomoć u odabiru poslovne banke u skladu sa investicionim planom: U zavisnosti od Vašeg investicionog plana i finansijskih potreba, pomažemo Vam da odaberete najpovoljniju poslovnu banku. Naše detaljno poznavanje bankarskog sektora omogućava nam da Vam preporučimo banke koje nude najbolje uslove, najniže kamatne stope i najefikasniju uslugu.

Saradnja i pomoć u odabiru lizing kompanije: Ukoliko su Vaše potrebe vezane za nabavku opreme, vozila ili nekretnina kroz lizing, CFO d.o.o. može da Vam pomogne u odabiru najpovoljnije lizing kompanije. Naš tim će analizirati uslove koje nude različite kompanije, kako bi se osiguralo da izaberete onu koja najbolje odgovara Vašim potrebama.

Pomoć u saradnji sa osiguravajućim kućama: CFO d.o.o. pruža stručnu pomoć u identifikovanju Vaših potreba za osiguranjem, kao i u odabiru odgovarajućih osiguravajućih kuća. Bilo da je reč o osiguranju imovine, osiguranju od odgovornosti ili bilo kojem drugom vidu osiguranja, naša ekipa može da Vam pomogne da pronađete najbolje rešenje.

Pomoć i priprema dokumentacije za različite fondove: CFO d.o.o. Vam pruža podršku u pripremi i podnošenju dokumentacije za apliciranje kod različitih fondova. Naše stručno znanje i iskustvo u radu sa domaćim i međunarodnim fondovima, omogućiće Vam da iskoristite sve mogućnosti koje fondovi nude.

Zakažite besplatnu konsultaciju

Kontaktirajte nas! Konsultacije se mogu organizovati besplatno putem telefonskog poziva, online sastanka ili uživo, u našim kancelarijama u Novom Sadu, u skladu sa Vašom trenutnom poslovnom situacijom i uz predlog najadekvatnijeg rešenja.