CFO D.O.O. je specijalizovana za pružanje stručnih pravnih usluga koje obuhvataju vođenje i upravljanje Vašim sudskim i izvršnim postupcima. Pružamo detaljne analize rizika, oblikujemo specifične strategije i pripremamo temeljne pravne izveštaje za svaki pojedinačni slučaj.

NAŠE USLUGE

Pravne usluge

Naša misija je da pružimo sveobuhvatnu i personalizovanu pravnu podršku našim klijentima.

Corporate Finance Office d.o.o.  pruža kompletne usluge pravnog savetovanja u vezi sa vođenjem firme kao što su:

 • Otvaranje firmi
 • Zatvaranje firmi
 • Promene koje se unose u APR

Na raspolaganju vam je i pravni tim koji vam može pomoći pri sastavljanju svih vrsta ugovora:

 1. Ugovori o radu
 2. Ugovori o poslovno – tehničkoj saradnji
 3. Ugovori o obligacionim odnosima . . . 

1. Vođenje sudskih i izvršnih postupaka

Ova grupa usluga uključuje:

 • Analizu rizika vođenja postupka
 • Izradu strategije postupka
 • Pripremu pravnih izveštaja
 • Prikupljanje dokaza, pripremanje tužbenih zahteva, žalbi, zahteva i drugih akata
 • Zastupanje klijenata u parničnim, izvršnim i drugim postupcima
 • Naplatu potraživanja poverilaca
 • Pripremanje nacrta i sprovođenje sporazuma o poravnanju
 • Arbitražu
 • Zastupanje u svim prekršajnim postupcima
 • Pokretanje i vođenje upravnih postupaka, upravnih sporova i zastupanje subjekata pred svim državnim i nedržavnim organima.

2. Savetovanje i izrada akata iz radnog prava

U ovom segmentu nudimo:

 • Izradu ugovora o radu
 • Izradu internih akata u vezi sa radom
 • Izrada ugovora o pravima i obavezama direktora
 • Pripremanje i izrada dokumentacije vezane za raskid radnog odnosa
 • Zastupanje u radnim sporovima, kako za poslodavce, tako i za zaposlene.

3. Poresko pravno savetovanje

Naša usluga u ovom segmentu uključuje:

 • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u poreskom postupku kontrole poreskih obveznika
 • Zastupanje u poresko-upravnom sporu protiv konačnih upravnih akata pred Upravnim sudom
 • Zastupanje u postupku dodele poreskog identifikacionog broja – PIB-a
 • Zastupanje fizičkih lica u poreskom postupku prijavljivanja i izmirenja poreske obaveze
 • Zastupanje pravnih i fizičkih lica u postupku prinudne naplate poreskog duga
 • Zastupanje fizičkih lica u poreskom postupku kontrole isplate doprinosa za penzijsko, invalidsko, zdravstveno i socijalno osiguranje.

4. Pravno-poslovno savetovanje privrednih subjekata

U okviru ovog segmenta nudimo:

 • Savetovanje o propisima koji utiču na poslovanje
 • Usklađivanje poslovanja sa pozitivnim pravom
 • Usklađivanje internih akata sa pozitivnim pravom
 • Izradu svih vrsta privrednih i obligacionih ugovora
 • Posredovanje između privrednih subjekata za realizaciju različitih poslova
 • Dovođenje u vezu poslovnih subjekata za ostvarivanje zajedničkih poslovnih ciljeva.

Mi smo tu da osiguramo da su naši klijenti u potpunosti zaštićeni i da imaju sigurnost potrebnu za uspešno poslovanje.

Pravne usluge Otvaranje i zatvaranje firmi UGOVORI

Otvaranje i zatvaranje firmi

CFO DOO je specijalizovana kompanija za pružanje pravnih usluga u oblastima vezanim za vođenje i upravljanje Vašim poslovanjem, uključujući sastavljanje različitih vrsta ugovora.

Info

CFO DOO je specijalizovana kompanija za pružanje pravnih usluga u oblastima vezanim za vođenje i upravljanje Vašim poslovanjem, uključujući i sastavljanje različitih vrsta ugovora. Bez obzira na fazu u kojoj se nalazi vaš posao – od osnivanja, preko promene strukture ili ostalih informacija, pa sve do zatvaranja preduzeća, mi smo tu da Vam pomognemo sa celokupnim postupkom u Agenciji za privredne registre.

Pružamo širok spektar usluga za naše klijente, u saradnji sa našim partnerima:

 • Osnivanje i registracija društava ograničene odgovornosti (d.o.o), akcionarskih društava (a.d.), ortačkih društva (o.d.), komanditnih društava (k.d.) pri Registru privrednih društava, Agenciji za privredne registre RS.
 • Izrada svih neophodnih izmena u vezi sa ovim privrednim društvima: izmena zakonskog zastupnika, promena adrese, promena šifre glavne delatnosti, promena poslovnog imena, osnivanje i ukidanje filijala, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, prenos udela, kao i druge izmene propisane Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o registraciji.
 • Osnivanje i registracija preduzetnika pri Registru preduzetnika, Agenciji za privredne registre RS.
 • Izmena podataka kod preduzetnika: promena adrese, imenovanje menadžera, promena naziva, promena šifre delatnosti, kao i druge izmene propisane Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o registraciji.
 • Likvidacija privrednih društava.
 • Registracija privremenog prekida poslovanja preduzetnika i brisanje preduzetnika iz Registra preduzetnika, pri Agenciji za privredne registre RS.

Osnivanje firme

Jedan od ključnih koraka u pokretanju Vašeg poslovanja je registracija firme u Agenciji za privredne registre (APR). Pre nego što krenete s tim, neophodno je odabrati pravnu formu vašeg poslovnog subjekta. Postoji više opcija za registrovanje pravnih lica, i važno je da pravilno odaberete koja je najpogodnija za Vaše potrebe. Najčešće se biraju preduzetnik i d.o.o, mada proces registracije za ova dva oblika može se bitno razlikovati. Postupak osnivanja firme uvek počinje upisom u privredni registar i podnošenjem registracione prijave na propisanom obrascu Agencije za privredne registre. Od 2018. godine postoji mogućnost elektronske registracije preduzetnika na sajtu APR-a, kao i elektronsko osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću.

Zatvaranje firme

Zatvaranje firme ili brisanje preduzetnika iz Registra vrši se zbog prestanka poslovanja. Potrebno je da Poreska uprava obavesti Agenciju za privredne registre o završetku kontrole i nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza. CFO DOO pruža Vam i usluge zatvaranja firme, olakšavajući Vam ovaj proces.

Promene u Agenciji za privredne registre

Pored registrovanja firme prilikom osnivanja i brisanja iz registra prilikom zatvaranja, u APR-u se beleže i sve promene dok firma posluje. Bez obzira na vrstu ili broj promena koje želite da izvršite, CFO DOO će za Vas obaviti sve što je potrebno, bez čekanja u redovima i skupljanja dokumentacije. Naš cilj je da Vam uštedimo vreme.

Pravne usluge Otvaranje i zatvaranje firmi UGOVORI

Ugovori

Ugovori o radu
Ugovori o poslovno – tehničkoj saradnji
Ugovori o obligacionim odnosima

INFO

Usluga izrade ugovora

Ugovori su fundamentalni pravni alati u svakom poslovnom okruženju. Bilo da osnivate poslovni odnos sa drugim pravnim ili fizičkim licima tokom razvoja Vašeg poslovanja, neophodno je da ovaj odnos definišete odgovarajućim ugovorom. Corporate Finance Office d.o.o. (CFO DOO) pruža širok spektar usluga u ovoj oblasti, uključujući izradu sigurnih i pravno obavezujućih ugovora prilagođenih Vašim poslovnim potrebama.

U toku poslovanja, najčešći ugovori koje ćete sklapati su:

 • Ugovori o radu
 • Ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji
 • Ugovori o obligacionim odnosima

Ugovor o radu

Ugovor o radu je pravni instrument kojim se uspostavlja radni odnos između poslodavca i zaposlenog, detaljno su definisane njihova međusobna prava i obaveze. Ugovor o radu smatra se validnim i obavezujućim tek kada ga potpišu obe ugovorne strane. Različite vrste radnih odnosa definisane su ugovorom o radu, u zavisnosti od delatnosti, dužine radnog vremena/angažovanja zaposlenog i prirode posla. Neophodno je da ugovor o radu bude zaključen pre stupanja zaposlenog na rad i da bude u pisanoj formi u najmanje tri primerka. Pored toga, obavezno je da ugovor o radu sadrži određene elemente propisane Zakonom o radu. Ne brinite da li Vaši ugovori o radu sa zaposlenima sadrže sve obavezne tačke. Naš tim knjigovođa i pravnika preuzeće sastavljanje ugovora i aneksa ugovora, obezbeđujući njihovu pravnu sigurnost.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

Ovaj ugovor predstavlja drugu formu uređenja poslovnih odnosa između pravnih lica. Sklapa se između preduzeća koja su registrovana kao preduzetnici ili kao društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o). Ovaj ugovor je jedan od najčešćih i najopštijih ugovora koji se zaključuju između lica koja su registrovana za obavljanje određene delatnosti. Gotovo svaki poslovni odnos, koji će se odvijati u određenom, precizno definisanom periodu, može se urediti ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji.

Ugovori o obligacionim odnosima

Obligacioni odnosi su dužničko-poverilački odnosi, gde jedna strana ima obavezu (obligaciju) prema drugoj. Najčešće, ove obaveze nastaju na osnovu ugovora između strana. Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizička i pravna lica. Obligacioni odnosi regulisani su obligacionim pravom, zakonima i ugovorima. Poverilac ima pravo da zahteva određeno davanje, plaćanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje od dužnika, koji ima obavezu da to i izvrši.

Pravne usluge Otvaranje i zatvaranje firmi UGOVORI

Zakažite besplatnu konsultaciju

Kontaktirajte nas! Konsultacije se mogu organizovati besplatno putem telefonskog poziva, online sastanka ili uživo, u našim kancelarijama u Novom Sadu, u skladu sa Vašom trenutnom poslovnom situacijom i uz predlog najadekvatnijeg rešenja