Finansijsko izveštavanje nije samo skup brojeva; to je priča o tome kako Vaše poslovanje raste, prilagođava se i razvija. Razumite suštinu tih brojeva i naučite kako da ih koristite za strateško planiranje i donošenje informisanih odluka.

NAŠE USLUGE

Finansijski kontroling: Kako strateški pristup menja poslovni pejzaž

Savremeno poslovanje zahteva sofisticirano upravljanje finansijama i resursima. Vreme kada su se poslovne odluke donosile na osnovu „osećaja“ je prošlo. Danas, upravljanje finansijama nije samo evidencija prihoda i troškova, već i analitičko razumevanje gde se tačno stvaraju prihodi, kako se troškovi raspoređuju, gde se mogu napraviti uštede i kako se mogu optimizovati procesi. Ovo je mesto gde finansijski kontroling dolazi do izražaja.

Recimo da ste vlasnik preduzeća koji je uložio milione evra u svoj biznis – kupovinu imovine, zapošljavanje ljudi, razvoj proizvoda. Svaki evro uložen u poslovanje treba da donese određeni učinak, bilo da je u pitanju dodatni prihod ili ušteda. Ali, kako tačno možete izračunati taj učinak? Tu na scenu stupa finansijski kontroling.

Finansijski kontroling koristi napredne finansijske metode da prati tokove gotovine, analizira troškove, sagledava raspodelu troškova po sektorima i ukazuje na uzročnike troškova. Ovo znači da se kontroling ne bavi samo površinskim, vidljivim troškovima, već ide dublje da bi otkrio skrivene troškove. Možda se, na primer, neki od Vaših proizvoda prodaju dobro, ali kad uračunate sve faktore, uključujući direktno povezane troškove, indirektne troškove i troškove kapitala, možda ćete otkriti da su ti proizvodi zapravo neto gubici za Vaše preduzeće.

Kada implementirate sistem finansijskog kontrolinga, imaćete alat koji će Vam omogućiti da jasno vidite gde se stvara vrednost i gde možete optimizovati poslovanje. I sve to zasnovano na čvrstim podacima, a ne na osnovu pretpostavki ili intuicije.

Finansijsko izveštavanje: Putokaz ka boljem poslovanju

Uz finansijski kontroling, izveštavanje je ključna stavka u svakoj organizaciji. Izveštavanje nije samo o brojkama, već i o tumačenju onoga što te brojke zapravo znače za poslovanje.

Na primer, pretpostavimo da ste postavili cilj za proizvodnju određenog proizvoda. Na kraju kvartala, izveštaji pokazuju da ste dostigli taj cilj. To je svakako dobro, ali to je samo površina. Izveštaji o finansijskom kontrolingu mogu da se zagledaju u brojke i otkriju koliko je novca potrošeno da bi se postigao taj cilj, koliko sati rada je bilo potrebno, da li su neki delovi procesa efikasniji od drugih, i tako dalje.

Metodologija finansijskog izveštavanja uključuje kreiranje jedinstvenog izveštaja o ostvarenom rezultatu u poslovanju preduzeća, uključujući elaborat o ostvarenim prihodima i troškovima koji su razvrstani po unapred definisanim sektorima poslovanja. Ovaj izveštaj omogućava menadžmentu da ima jasan uvid u to gde kompanija stoji finansijski, kao i u kojim oblastima se mogu unaprediti operacije kako bi se povećala efikasnost i profitabilnost.

Savremeni softverski alati omogućavaju postavljanje sistema finansijskog kontrolinga u svim preduzećima, ne samo u velikim i bogatim kompanijama. Kroz redovno prikupljanje informacija, izradu kontroling izveštaja i redovno izveštavanje, svaka kompanija, bez obzira na veličinu, može poboljšati svoje finansijsko upravljanje i doneti odluke koje su informisane, strateške i koje se temelje na čvrstim podacima.

Najvažnije od svega, finansijski kontroling i izveštavanje omogućavaju Vam da izgradite poslovni ekosistem koji je agilan, otporan i prilagođen za uspeh u dinamičnom poslovnom okruženju današnjice.

Finansijski kontroling Finansijsko izveštavanje

Zakažite besplatnu konsultaciju

Kontaktirajte nas! Konsultacije se mogu besplatno organizovati putem telefonskog poziva, online sastanka ili uživo, u našim kancelarijama u Novom Sadu, u skladu sa Vašom trenutnom poslovnom situacijom i uz predlog najadekvatnijeg rešenja.