Procena vrednosti biznisa: Ključni koraci i metode

Procena vrednosti biznisa - Ključne metode

Procena vrednosti biznisa je jedan od najvažnijih zadataka s kojima se suočavaju vlasnici firmi, investitori, menadžeri i finansijski analitičari. Bilo da se radi o pripremi za prodaju, spajanju ili preuzimanju, privlačenju investitora ili jednostavno razumevanju finansijskog stanja preduzeća, tačna procena vrednosti je od suštinskog značaja.

Ovaj proces nije jednostavan i uključuje detaljnu analizu finansijskih izveštaja, razumevanje tržišnih uslova i primenu različitih metoda za procenu vrednosti. U ovom blogu, istražićemo ključne korake i najvažnije metode koje se koriste za procenu vrednosti biznisa, uključujući diskontovani novčani tok (DCF), metodu multiplikatora i tržišnu vrednost. Takođe ćemo prikazati primere tabela koje mogu pomoći u strukturisanju i analizi relevantnih podataka.

Zašto je procena vrednosti biznisa bitna?

Procena vrednosti biznisa omogućava vlasnicima i menadžerima da donesu informisane odluke koje mogu imati dugoročne posledice po budućnost firme.

Evo nekoliko ključnih razloga zašto je procena vrednosti važna:

 1. Prodaja i kupovina biznisa: Tačna procena vrednosti je ključna za pregovore i postizanje fer cene prilikom prodaje ili kupovine biznisa.
 2. Prikupljanje kapitala: Investitori i kreditori koriste procenu vrednosti kako bi odlučili da li će ulagati sredstva u biznis i pod kojim uslovima.
 3. Spajanja i preuzimanja: Procena vrednosti je osnova za određivanje uslova i strukture sporazuma o spajanju ili preuzimanju.
 4. Interno planiranje: Pomaže menadžmentu da razume finansijske snage i slabosti firme, što je ključno za dugoročno planiranje i strategiju.

Ključne metode procene vrednosti

Svaka metoda procene vrednosti ima svoje prednosti i mane, a njihova primena zavisi od specifičnih okolnosti i dostupnih podataka. Najčešće korišćene metode uključuju:

 • Diskontovani novčani tok (DCF): Analizira buduće novčane tokove preduzeća i diskontuje ih na sadašnju vrednost, uzimajući u obzir rizik i vremensku vrednost novca.
 • Metoda multiplikatora: Koristi multiplikatore poput P/E (Price/Earnings) i EV/EBITDA, koji se primenjuju na finansijske pokazatelje kompanije kako bi se odredila njena vrednost u odnosu na slične firme u industriji.
 • Tržišna vrednost: Uzimanje u obzir sličnih transakcija u industriji kako bi se odredila vrednost biznisa na osnovu tržišnih uslova.

U narednim odeljcima bloga, detaljno ćemo obraditi ove metode, prikazati primere tabela i objasniti kako se koriste u praksi za tačnu procenu vrednosti biznisa. Pratite nas i saznajte kako možete primeniti ove tehnike na vašem preduzeću i doneti relevantne informisane finansijske odluke.

Proces procene vrednosti biznisa obično uključuje analizu različitih finansijskih pokazatelja i metoda. Ovde su neki od osnovnih koraka i elemenata koji se mogu uključiti u te tabele:

 1. Finansijski izveštaji:

  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha
  • Izveštaj o novčanim tokovima
 2. Finansijski pokazatelji:

  • Prihod
  • EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
  • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
  • Neto prihod
  • Neto radni kapital
  • Gotovina
  • Ukupni prihodi
 3. Metode procene vrednosti:

  • Diskontovani novčani tok (DCF)
  • Metoda multiplikatora (P/E ratio, EV/EBITDA, itd.)
  • Tržišna vrednost (ukoliko postoji slična prodaja u industriji)
  • Knjigovodstvena vrednost (prilagođena vrednost imovine)
  •  

Primer tabela za procenu vrednosti biznisa:

1. Finansijski izveštaji (u hiljadama EUR)

Godina Prihod EBIT EBITDA Neto Prihod Gotovina Ukupni Prihodi
2021 1000 200 250 150 100 1100
2022 1200 240 300 180 120 1320
2023 (projekcija) 1400 280 350 210 140 1540

2. Diskontovani novčani tok (DCF)

Godina Neto Prihod Kapitalni Izdaci Promene u Radnom Kapitalu Neto Novčani Tok Diskontovani Faktor (10%) Diskontovani Novčani Tok
2021 150 -30 10 130 0.91 118
2022 180 -35 15 160 0.83 133
2023 (projekcija) 210 -40 20 190 0.75 143
Terminalna vrednost 210 -40 20 190 0.68 1295

3. Metoda multiplikatora

Pokazatelj Kompanija A Kompanija B Industrijski Prosek Multiplikator Procena Vrednosti
P/E (Price/Earnings) 15 20 18 18 Neto Prihod * 18
EV/EBITDA 8 10 9 9 EBITDA * 9

4. Rezime procene vrednosti

Metoda Vrednost (u hiljadama EUR)
DCF 1689
P/E Multiplikator 2700
EV/EBITDA 3150
Prosečna Vrednost 2513

 

 

Na osnovu tabela koje smo izveli, može se doneti sledeći zaključak:

Finansijski izveštaji (u hiljadama EUR)

 1. Rast prihoda: Kompanija je pokazala konstantan rast prihoda od 2021. do 2023. godine (projekcija). Prihod je porastao sa 1.000.000 EUR u 2021. na projekciju od 1.400.000 EUR u 2023.
 2. Rast EBIT i EBITDA: EBIT i EBITDA su takođe u porastu, što ukazuje na poboljšanje operativne efikasnosti i profitabilnosti. EBIT je porastao sa 200.000 EUR u 2021. na 280.000 EUR u 2023, dok je EBITDA porastao sa 250.000 EUR na 350.000 EUR u istom periodu.
 3. Neto prihod i gotovina: Neto prihod i gotovina su takođe porasli, što ukazuje na zdravu finansijsku poziciju kompanije. Neto prihod je porastao sa 150.000 EUR na 210.000 EUR, dok je gotovina porasla sa 100.000 EUR na 140.000 EUR.

Diskontovani novčani tok (DCF)

 1. Neto novčani tok: Neto novčani tok raste svake godine, sa 130.000 EUR u 2021. na 190.000 EUR u 2023 (projekcija). Terminalna vrednost je takođe 190.000 EUR.
 2. Diskontovani novčani tok: Diskontovani novčani tok je takođe pozitivan svake godine, što ukazuje na buduću profitabilnost kompanije. Ukupni diskontovani novčani tok za sve godine, uključujući terminalnu vrednost, iznosi 1.689.000 EUR.

Metoda multiplikatora

 1. P/E (Price/Earnings): Prosečan industrijski P/E multiplikator je 18. Kada se primeni na neto prihod, procena vrednosti kompanije prema P/E metodi iznosi Neto Prihod * 18.
 2. EV/EBITDA: Prosečan industrijski EV/EBITDA multiplikator je 9. Kada se primeni na EBITDA, procena vrednosti kompanije prema EV/EBITDA metodi iznosi EBITDA * 9.

Rezime procene vrednosti

 1. DCF vrednost: Procena vrednosti prema DCF metodi iznosi 1.689.000,00 EUR.
 2. P/E multiplikator: Procena vrednosti prema P/E metodi iznosi 2.700.000,00 EUR.
 3. EV/EBITDA: Procena vrednosti prema EV/EBITDA metodi iznosi 3.150.000,00 EUR.
 4. Prosečna vrednost: Kombinovana prosečna vrednost iznosi 2.513.000,00 EUR, što predstavlja srednju vrednost između različitih metoda procene.

Na osnovu analiza, kompanija pokazuje stabilan rast prihoda i profitabilnosti, sa pozitivnim neto novčanim tokom i diskontovanim novčanim tokom. Procena vrednosti kompanije prema različitim metodama varira, ali prosečna vrednost od 2.513.000 EUR daje dobar indikativni raspon za procenu ukupne vrednosti firme. Ovo ukazuje na pozitivne izglede za firmu sa snažnim finansijskim zdravljem i održivom profitabilnošću.